Ahoj, s blogem se stěhuji na své soukromé stránky, tudíž dále budu pro vás na blog.lafi.cz. Zachovejte mi přízeň, díky :)

Listina základních práv a svobod, malé zamyšlení.

23. září 2011 v 10:35 | Lafi |  Ze života
Znáte svá ústavní práva a svobody? Při čtení nejvyššího zákona našeho státu jsem nejednou nevěřícně kroutil hlavou. Ostatně co čekat od autorů, kterými byli takoví komunističtí pohrobci jako Havel, Čalfa, a Dubček.


Čl.2
...
(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
= Z toho mi vychází, že jakýkoli státní úředník nám může nařizovat jen co je v zákonech a my jako občané naopak můžeme dělat všechno, co nám není zákonem zakázáno. Bohužel zákony v téhle smutné republice jsou tak nesrozumitelné a obsáhlé, že se v nich nevyznají ani sami právníci.

Čl. 10
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.
= (1), (2) Jak je s takovými slovy kompatibilní př. exekuce? Není návštěva exekutora nepřípustným zasahováním do našich životů. Před časem jsem na webu četl o době, kdy vznikaly Spojené státy Americké. V těchto pradávných dobách údajně nesměli ani policisté vstoupit na soukromý pozemek bez souhlasu vlastníka.
(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.
= Co je to "neoprávněné"? Jsou to případy, kdy státní moc nás šmíruje téměř na každém rohu svými kamerami, radary a bůhví čím ještě? Když stát může, proč občané nemohou? Čl. 1 "Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech…". To by znamenalo, že stát je něco víc než lidé. A vlastně, co je to stát? Pokud stát tvoří lidé, nemohou přeci už jen z principu přenášet na státní moc práva, která sami nemají. Tak jak je to tedy? Nevysmívá se nakonec státní byrokracie ústavně garantovaným základním právům a svobodám občanů?

Čl. 11
...
(2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice.
= Rád bych znal jedinou potřebu celé společnosti, respektive jedinou potřebu, kterou by si přáli všichni občané téhle republiky bez výjimky. To samé platí o veřejném zájmu, všichni o něm mluví, ale nikdo ho ještě neviděl. Národní hospodářství, to snad bylo za komunizmu ne dnes.
...
(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
= Tady jako člověka se sklony ke klasickému liberalizmu mě začíná mrazit. Stejné jako za dob nedávno minulých.

Čl. 12
(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.
= Jen pro zajímavost.

Čl. 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti
= Tohle je zajímavé. Na jedné straně se říká (1), (3) že jsme svobodní a hned se dodává (4) že ne zas tak úplně. Zajímalo by mě, co se myslí tou veřejnou bezpečností. Za komunistů byli VB policajti.

Čl. 19
(1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno.
(2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.
= Pokud tomu dobře rozumím, můžeme se na veřejných místech shromažďovat jen na místech k tomu určených, ale nemusíme se doprošovat o povolení. To mi připadá jako ukázkový protimluv, můžeme se scházet, ale nevíme kde je to povolené.

Čl. 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.
= Shrňme si to. Na ústavním soudu sedí bývalí komunisté = soudci jsou nevěrohodní. Zákonné prostředky: jestli je tím myšleno fungování soudů, tak ty nefungují. Respektive jen někdy a pouze pro někoho. Takže můžeme jít na barikády, máme to černé na bílém.

HLAVA TŘETÍ
Práva národnostních a etnických menšin

Čl. 24
Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu.

Čl. 25
(1) Občanům tvořícím národnostní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se v národnostních sdruženích. Podrobnosti stanoví zákon.
(2) Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za podmínek stanovených zákonem zaručuje též
a) právo na vzdělání v jejich jazyku,
b) právo užívat jejich jazyka v úředním styku,
c) právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin.
= Celá "hlava třetí" mi nedává smysl. Už je tady přece napsáno "Čl. 1 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné", tak proč do toho cpát nějaké menšiny? Začíná to zavánět pozitivní diskriminací.

Čl. 35
(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.
= Zajímalo by mě, jak toho chtějí úředníci dosáhnout.

Čl. 37
(1) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.
= O tom se v poslední době hodně mluví, hlavně když vás vyfotí na památku nějaký četník.

Čl. 38
...
(2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem.
= Tady mě hned napadli exekuce. Člověka klidně odsoudí v jeho nepřítomnosti, neveřejně a takovým způsobem, aby se nemohl hájit.

Čl. 40
...
(2) Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.
= Když vám exekutor zabaví majetek a vy se proti tomu ohradíte, je na vás abyste prokázali svou nevinnu. Smutné.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Libor Libor | Web | 23. září 2011 v 16:41 | Reagovat

Čtení je to zajímavé, ale člověk si musí uvědomit, že většinu rozhodnutí upravují, dovysvětlují příslušné zákony, či judikatura ÚS.
Daleko zábavnější mi ale přijde četba Ústavy z roku 1920, už jen ta Preambule "národa Československého", to se pak nelze divit, že se tu třeba němečtí Češi necítili moc doma.

2 Lafi Lafi | 23. září 2011 v 19:16 | Reagovat

[1]: I na ústavě mě pěkně vytáčí dovětky typu "... pokud jinak není uvedeno v zákoně". To se potom celá ústava degraduje do role toaletního papíru.

O tom jsem už něco zaslechl. Myslím že o První republice a co bylo potom píše Krytlík, a to dost nevybíravě. Popravdě nevím co si mám o tom myslet.

3 JiHei in Natura - Fotografie JiHei in Natura - Fotografie | Web | 23. září 2011 v 19:33 | Reagovat

Článek 25 je hotová katastrofa...to už vím dlouho. A raději na to nemyslím...a raději mlčím....nebo se rozčílím....a zbytečně, protože s tím stejně nic neudělám.

Ale jinak tě zdravím, Lafi... a přeju pěkný dny...:)

4 Libor Libor | Web | 23. září 2011 v 21:19 | Reagovat

[2]: Ona LZPS všeobecně vychází z Deklarace lidských práv (tuším 1948), tuším, že čl. 25 tam byl částečně i kvůli Maďarům, kteří něco podobného požadovali, ale jistý si zcela nejsem.

5 Shariony Shariony | Web | 2. října 2011 v 15:15 | Reagovat

Lafi, můžu mít jednu zvídavou otázku? Jaktože tě nevidím mezi AK? Byl jsi tam přeci i po té čistce, nebo ne?

6 Lafi Lafi | 2. října 2011 v 20:59 | Reagovat

[5]: Abych pravdu řekl, Autorský klub už skoro nesleduju, jednak není čas a taky se mi nechce přehrabovat velkou vrstvou balastu, abych se dozvěděl pár informací.
Díky za komentář :-)

7 Shariony Shariony | Web | 2. října 2011 v 21:51 | Reagovat

[6]: V Ak skutečně moc informací není k nalezení.. Ale dobrá zpráva je, že jsem tě, myslím, několikrát zahlédla jako nepřihlášená na úvodní straně mezi těmi vybranými blogy :-)

8 Kittanya Kittanya | Web | 5. října 2011 v 23:10 | Reagovat

No, dočtu to zítra. Je to docela úsměvné.

9 Kittanya Kittanya | Web | 5. října 2011 v 23:11 | Reagovat

[2]:Jenže to je blbost, páč neexistuje vyššího zákona nad Ústavou. Takže tohle je právní klička, která sa dá využít.

10 Lafi Lafi | 6. října 2011 v 11:45 | Reagovat

[9]: V listině se mimo jiné píše "Článek 31
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon". Úsměvné, že?

11 Libor Libor | Web | 12. října 2011 v 19:14 | Reagovat

[10]: Proto také ta tehdy chystaná (a nevím zda zcela zrealizovaná) ústavní stížnost, viz zde: http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/406335

12 Sety Sety | 17. října 2011 v 17:41 | Reagovat

Ukažte mi jediný zákon, který se neodvolává na jiný? Právní systém /najděte si význam slova "systém" a odpověď je jasná/ nelze izolovat na jednotlivé zákony, které přesně upravují svoji oblast, vždy jsou nějaké přesahy, vyjímky atd. To samé platí o Ústavě. Nelze ji extrahovat od ostatních zákonů, resp, všechny z ní vycházejí.  Proč tam jsou ty dovětky o úpravách? Právě kvůli obecnému jazyku, kterým nelze pominout všechny situace, které mohou v průběhu času nastat. A jelikož je naše ústava velice rigidní, je dobře, že tam jsou.

Začnu první věcí. Ústava ČR byla psána až během druhé poloviny roku 93, Dubčeka do toho tedy netahej a Čalfa už byl taky tou dobou mimo. Ani ostatní zmiňovaní pánové ji nepsali, byl to především pan docent Vojtěch Cepl

b)čl. 2 - za nepřehledné zákony Ústava nemůže

c)Exekuce - a co takové právo na spravedlivý soudní proces, resp. i jeho vykonání? Exekuce bych sem vůbec netahal...

d)přenášení práv občanů na stát - Co je stát? Jednoduchá otázka s nejednoznačnou odpovědí. Existuje tzv. teorie společenské smlouvy. Kdy stát vznik "domluvou" mezi lidmi. A pokud se titíž lidé domluvili, že jim nevadí, že je bude tento stát šmírovat, pak je vše v pořádku. Jako u kterékoliv smlouvy, kde si též můžeš svobodně domluvit cokoli.

e)Národní hospodářství - běžný ekonomický pojem. Btw: Co taková Národohospodářská fakulta VŠE? ;-) Též komunistický přežitek, když děkana tam dělá kovaný liberál Ševčík? :P

f)svoboda slova - ten omezující dodatek tam je z důvodu, aby ty jsi svými slovy nezasahoval do svobod ostatních - řvi "Židi do plynu" - ale v tom případě ty jim svým právem na svobodu projevu zasahuješ do jejich práva na život

g)veřejná bezpečnost - tyto slova /jako národní hospodářství/ komunisti nevynalezli, jen kreténsky zneužili, takže ano, VB byla za komunistů, ale česká slova mají velice často několik významů, který pozná z daného kontextu. A průměrně inteligentní člověk, ví, že z tohoto kontextu je zřejmé, že VB se zde nezpomíná.

h)shromaždovací právo - shromaždovat se můžeš kdekoliv, POUZE na veřejných místech ti toto právo může být omezeno. Příklad: demonstruj si na své zahradě do álelůja, ale z magistráli tě můžou vykázat, protože porušuješ svobody ostatních...
Že jste ten článek nepochopil, je zřejmé taky z vašeho komentáře, kdy nejdříve konstatujete, že nemusíme mít povolení od úřadů. Ale v poslední větě se řečnicky ptáte, že nevíte kde to máte povolené. Tak ještě jednou SHROMÁŽDĚNÍ SE NEMUSÍ POVOLOVAT!!!

ch) Ochrana demokrtického režimu - každý komunista je nevěrohodný? Kolik jich máte v rodině a jsou pro vás nevěrohodní? Jinak chcete jít na barikády s tímto paragrafem, ale proti komu? Kdo tu demontuje demokracii?

i)Hlava III. - Přesně tak, v první části máte pravdu - jsme si všichni rovni, proto i menšiny mají jako všichny právo na jazyk, vlastní kulturu,... právě protože jsou STEJNĚ rovni s námi /většinou/, která bere svoji kulturu, jazyk... za automatickou a velice ráda a často ji vnucuje i menšinám.

k) č. 38 - Pokud má někdo pocit, že bylo toto jeho právo porušeno, může přeci podat návrh na zastavení exekuce. Nějaký případ, kdy nepřišla jediná upomínka, předvolání a jen tak bez ničeho k někomu vtrhl exekutor?

13 Sety Sety | 17. října 2011 v 17:46 | Reagovat

PS: Omlovám se za to tykání. Ustavu probrali ve škole, takže mě mě docela rozčílilo, jakým způsobem může někdo naší Ústavou ohýbat a podsouvat jí něco co v ní vůbec psáno není. Navíc je to velmi kvalitní text, kterého by jsme si měli vážit, což nikdo vůbec neuvědomuje...

14 Lafi Lafi | 17. října 2011 v 22:19 | Reagovat

Když už jsme u toho tykání, chlapče závidím ti zápal s jakým prezentuješ své názory a přeji ti aby dlouho vydržel.

Nedá mi to a zareaguji, začnu od konce: To že jste to probírali ve škole, myslíš že vám učitel sděloval tu jedinou správnou pravdu? Nevím jakou školu studuješ, ale tvá jistota je zarážející.

Znovu připomínám, nemám právního vzdělání, článek jsem pojal z pohledu dá se říct průměrného člověka, kterého zajímají různé věci.

Před nedávnem jsem četl prohlášení nezávislosti spojených států americký a pokusil se ho porovnat s naší ústavou.

Pokus si alespoň na chvíli sejmout růžové brýle, je velký rozdíl mezi tím co je napsáno na papíře a skutečností, vážně.

Ad. komunisté. Máš pravdu, každý komunista je nevěrohodný, stejně tak jako fašista. Je stejná mince, jen z jiné strany.

Pro zamyšlení: Osobně se přikláním k názoru, že demokracie je jeden ze špatných způsobů vládnutí.

15 Libor Libor | Web | 19. října 2011 v 19:36 | Reagovat

[14]: Ale ze všech špatný ten nejlepší :)

16 Lafi Lafi | 19. října 2011 v 21:32 | Reagovat

[15]: Ano, to se obecně říká. Také záleží jak se na to díváš. Ona demokracie ve své čisté podobě se nebezpečně blíží totalitě, prostě kdo dá dohromady největší sílu, ať už voličských hlasů, peněz, nebo zbraní, bere vše.

Naproti tomu třeba taková ústavní monarchie, kterou má například v Lichtenšteinsko, nemusí být špatnou volbou.

Když porovnáme poměry třeba u nás, nebo vlastně v celé EU s tím malým knížectvím, dojdeme k zajímavým výsledkům. :-)

17 Libor Libor | Web | 21. října 2011 v 12:55 | Reagovat

[16]:Dovolím si oponovat. Demokracie - ta současná, liberální (nemám na mysli antiku) - je implicitně spjata sice s vládou větiny, jež se ale už z podstaty onoho režimu musí zároveň starat i o to, aby menšiny měly svá neoddiskutovatelná práva (to věděl už J. S. Mill).
Příklad Lichtenštejnska je docela irelevantní, neboť je jedná o velmi specifickou zemi, žádný jiný stát není např. tak provázán se Švýcarskem. Lichtenštensko je zároveň zemí, která má nebývalo moc prvků přímé demokracie, což je záležitost, které se mnozí naši politici bojí jako "čert kříže".

18 Lafi Lafi | 22. října 2011 v 4:05 | Reagovat

[17]: [17]: Ono je v dnešní době zajímavé formulovat význam slova liberální. Dnes to slovo znamená téměř pravý opak toho co před několika generacemi. Nápadně to připomíná Orwellovský new speak, "lež se stává pravdou, pravda je lží".

Také si dovolím oponovat :-) Demokracie sama o sobě se o nikoho starat nemůže, není živá bytost, to jen a pouze lidé jsou hybatelé dějů (human action). Každý z vládců, ať je v jakémkoli režimu chce pro sebe maximum moci. A demokracie mu ji nabízí doslova na zlatém podnose. Pokud není moc většiny (lůza, dav) velmi omezena vyšší mocí (př. ústava), dříve nebo později zavládne totalita. To je věčný souboj mezi kolektivizmem na jedné straně a individualizmem na druhé.

Spojeným státům americkým to vydrželo téměř dvě staletí. Za tu dobu se staly ze zaostalé, divoké země nejvyspělejší velmocí. Teď už přežívají jen z podstaty.

Neřekl bych, že Lichtenšteinsko je příklad mimo mísu. Záměrně jsem ho zmínil jako nejbližší zemi, kde je alespoň trocha svobody. Jak už staří klasičtí liberálové (ne levičáci) potvrdili, bez ekonomické svobody není ani té osobní. Schválně, kolik zemí starého kontinentu má vyrovnaný státní rozpočet a je bez dluhů? Z mimoevropských zemí je to třeba Syngapur nebo Thaiwan, i Nový Zéland si nevede špatně. Zajímavé na celé věci je, že tyto vesměs malé bezvýznamné země nemají moc nerostného bohatství, vlastně skoro žádné a své místo pod sluncem si musely tvrdě vydobít. Zkrátka v těchto zemích není na socialistické pokusy místo.

19 Libor Libor | Web | 22. října 2011 v 22:36 | Reagovat

[18]: Netvrdím, že demokracie se má o někoho starat, psal jsem, že liberální demokracie je spjata s vládou většiny, jež se ze své podstaty musí zároveň starat i o to, aby se dostalo i práv menšinám, což dobře rozpracoval J. S. Mill, jehož liberalismus snad nikdo zpochybňovat nemůže.
Když už jsme u toho newspeaku, tak je zajímavé si všimnout i jak termíny "levice" a "pravice" nabraly jiných významů než třeba v onom 19. století. Stačí se podívat na politické události roku 1848 v zemi, které v současnosti říkáme Německo. Levice tam byli označování lidé, kteří chtěli občanské svobody, prosazovali koncept všeněmectví, psali  dopis Palackému s tím, že jej mezi sebou rádi přivítají..., kdežto pravice například v politické realitě tehdejší rakouské říše představovala klasický - v mnohém ještě feudální - přístup ke správě veřejných věcí. V 19. století byl - byť mnohdy implicitně - liberalismus spjat s nacionalismem (čest výjimkám - H. G. Schauer a jeho elementární text "Naše dvě otázky"). Nepodléhá snad podobnému newspeaku i slovo "vyspělá velmoc"? A co třeba samotný G. Orwell, je zajímavé sledovat, které politické kruhy v poslední době s jeho jménem a přitom zcela ignorují skutečnost, že Orwell sám byl přesvědčením socialista.
Myslím si, že příklad LIchtenšteinska je mimo mísu pokud se použije jako inspirace po ČR. Připadá mi to jako jeden oblíbený pokus z komparace politických systémů, kdy se často vyzdvihuje politický systém a kultura ve Velké Británii, nicméně dávat tuto zemi za vzor ostatním je dost zcestné, neboť se jedná o natolik typickou zemi (dané historií, demografií, vývojem, kulturou), že její principy přenesené např. do našeho prostoru by prostě a jednoduše nefungovaly.

20 Kittanya Kittanya | Web | 27. října 2011 v 0:17 | Reagovat

[12]:Tak tu bych sa docela aj ráda pozastavila "i)Hlava III. - Přesně tak, v první části máte pravdu - jsme si všichni rovni, proto i menšiny mají jako všichny právo na jazyk, vlastní kulturu,... právě protože jsou STEJNĚ rovni s námi /většinou/, která bere svoji kulturu, jazyk... za automatickou a velice ráda a často ji vnucuje i menšinám."

Pokud je stát vymezené území se stálým obyvatelstvem, které má stejnou minulost, tradice, mentalitu, kulturu, národní zvyky, řeč, státní moc, legislativu, který má nějak hierachii a řízení, tak jaképak menšiny? Pokud je někdo přistěhovalec a CHCE žít na území jistého státu, prostě sa MUSÍ řídit jeho  legislativou a STEJNĚ jako obyvatelstvo v něm. V takém případě by státy, království, země, monarchuie, knížectví a ostatní formy společenství lidí byly naprosto k ničemu. V tomto případě si myslím, že tento dovětek je blbost, stejně jako Lafi.
Každý má na území téhož státu STEJNÁ  práva a STEJNÉ povnnosti, tak jaképak menšiny?
Samozřejmě, že akceptuji právo na přijímání informací a soudních procesů v jazyce srozumitelném danému člověku. Ale proč by sa tu měl povinně vyučovat jazyk národnostní menšiny, když úřední jazyk (a nebo celosvětový je třeba angličtina) je tu čeština a ne třeba svahilština, arabština nebo třeba romština (jestli je to bráno jako jazyk a ne československé nářečí, páč každý cigán - myslím polský, český, slovenský, rumunský, francúzský - mluví jinak a mezi sebú si nerozumějí.

21 Lafi Lafi | 27. října 2011 v 9:33 | Reagovat

[19]: O dělení levice a pravice jsem něco zaslechl ve spojitosti s francouzskou revolucí. V těch dobách na pravé straně "parlamentu" seděli zástupci šlechty, nebo jak píšeš feudálů a v levo zástupci lidu. Ono celé to dělení politické scény na pravo-levo, případně střed je pěkný nesmysl. Před časem jsem psal o takzvaném politickém kompasu, více zde: http://lafiho.blog.cz/1009/politicky-kompas

Ještě k Lichtenšteinsku. Jde o to, co s čím porovnáváme. Asi jsem to nejednoznačně formuloval. Zajímaly mě hlavně ekonomické výsledky a příčina úspěchu tohoto malého knížectví. Výsledkem jsou exaktní čísla, která se porovnat dají celkem lehce a v tomto evropa dostává slušně na zadek. Potom se můžeme zamýšlet nad příčinou, nabízím nízké daně, malá cla, stabilní právní řád, přímá demokracie (jak jsi už zmínil) která politikům bere jejich moc a monarcha s právem veta.

Samozřejmě si nedělám iluze o možnosti zavedení takového státního zřízení v Čechách, to je v našich podmínkách nemožné. Šlo mi v privní řadě o porovnání ekonomické svobody, bez které ta osobní není možná.

22 Lafi Lafi | 27. října 2011 v 9:43 | Reagovat

[20]: Na mě to dělá dojem, pokud politici nebudou mít nad sebou bič v podobě vyšší moci, například jimi neměnné ústavy a aktivních vzdělaných voličů, tak k takovým populistickým věcem pro pár hlasů bude docházet pořád častěji. K tomu si můžeme přičíst mnohdy úspěšný nátlak takzvaných lobbystických skupin a najednou máme před sebou jasnou "Road to Hell".

23 Libor Libor | Web | 27. října 2011 v 12:58 | Reagovat

[21]: ad1)Politický kompas znám, hodil mě do společnosti poměrně sympatických lidí :-).
ad2) V tom případě s Lichtenštejnskem souhlasím.

24 Libor Libor | Web | 27. října 2011 v 13:49 | Reagovat

[21]: Ještě malá poznámka, ten odkaz na na uvedený politický kompas mi nepřijde zase až tak validní, lepší a podle mého názoru i podrobnější se nachází zde http://www.politicalcompass.org/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama